Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Regionalne Drogi Podlaskie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Regionalne Drogi Podlaskie, przedsiębiorstwo, roboty, remont, droga, regionalne, drogi, podlaskie, wykopy, prace, budowa, ulica, Strona główna, Podlaskie, Podlasie, Siedlce, Brzeska

Rodowód naszej firmy jak większość z pośród firm drogowych wywodzi się z Rejonu Dróg Publicznych. Po przekształceniach w 1991r „wzięliśmy sprawy w swoje ręce” i zamiast przekształcić się w przedsiębiorstwo państwowe jak większość Rejonów Dróg Publicznych powołaliśmy za zgodą załogi pierwszą w kraju spółkę pracowniczą, która rozpoczęła działalność z dniem 01.01.1992r.

Przedmiotem działalności spółki jest: utrzymanie, kontynuowanie i rozwijanie działalności zniesionego Rejonu Dróg Publicznych w Siedlcach oraz prowadzenie innej działalności gospodarczej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich krajowych i zagranicznych w zakresie: produkcji, handlu i usług, a w szczególności: budowa, utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich, produkcja i dystrybucja materiałów budowlanych oraz usług sprzętu drogowego.

W ciągu 12 lat istnienia Spółki nie występowały zwolnienia pracowników, co jest bardzo istotne w dobie dużego bezrobocia. Załoga liczy 105 osób, a dodatkowo w sezonie zatrudniamy około 40 osób. Większość pracowników posiada duży staż pracy i jest specjalistami w swojej dziedzinie.

Zdajemy sobie sprawę, że aby zaistnieć na rynku tak bardzo konkurencyjnym w zakresie wykonywania robót drogowych, należy inwestować w maszyny i sprzęt oraz nowoczesne technologie. W związku z powyższym zmodernizowaliśmy posiadany sprzęt lub zakupiliśmy nowy. I tak: posiadamy Wytwórnię Mas Bitumicznych o wydajności 120 Mg/h, Firmy Bernardii - jedna z nielicznych wytwórni w kraju, gdzie paliwem technologicznym jest gaz ziemny. Posiada nowoczesny system odpylania, dzięki czemu nie oddziaływuje negatywnie na środowisko; trzy układarki do mas bitumicznych z automatycznym sterowaniem i podgrzewanym stołem; walce stalowe, ogumione i wibracyjne; frezarkę oraz inny sprzęt do robót ziemnych, produkcji betonu i drobny sprzęt towarzyszący. W bieżącym roku planujemy zakup nowej Wytwórni Mas Bitumicznych niemieckiej firmy AMMANN.

Standardem jest już w naszym przypadku sprawne organizowanie pracy, co zmniejsza koszty inwestycji i uciążliwość społeczną w trakcie jej realizacji. Nad zapewnieniem właściwej jakości wykonywanych robót czuwa laboratorium drogowe, w którym zatrudnieni są pracownicy o wysokich kwalifikacjach i dużym stażu pracy.

Wizytówką jakości naszych usług są wykonane obiekty w całym regionie. Spośród wielu wymienić można: modernizację drogi krajowej Nr 17 Warszawa – Lublin odcinek Kurów – Garbów, która sfinansowana była z funduszu Banku Światowego; odnowę nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej Nr 19 Białystok – Lublin odcinek Sarnaki – Międzyrzec Podlaski; przejście przez Stoczek Łukowski, modernizacja drogi krajowej Nr 2; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 Siedlce – Łosice – Konstantynów – Terespol, odcinek Janów Podlaski – Krzyczew; zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Składowej i Zbrojnej w ciągu drogi powiatowej w Siedlcach z oświetleniem i odwodnieniem ulic; wykonanie nawierzchni i odwodnienia w ulicy Sienkiewicza (od ul. Floriańskiej do ul. Świętojańskiej) wraz z Placem Tysiąclecia w Siedlcach; przebudowa ul. Brzeskiej w Siedlcach odc. od ul. Prymasa Wyszyńskiego do granicy miasta oraz wiele innych robót na drogach krajowych, wojewódzkich, gminnych i miejskich.