Oferta Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
,,Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o. w Siedlcach

Nasza oferta jest wynikiem wieloletniego doświadczenia i ciągłego doskonalenia naszych usług. Specjalizujemy się w budowie, modernizacji i utrzymaniu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich jak i krajowych. Oferujemy kompleksowe usługi związane z budową infrastruktury drogowej. Nasza załoga składa się z doświadczonych specjalistów, którzy są w stanie sprostać najbardziej wymagającym zadaniom. Współpracujemy z wieloma podmiotami, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi, dostarczając usługi najwyższej jakości. Nasze usługi są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, a nasze podejście do każdego projektu jest profesjonalne i skoncentrowane na osiągnięciu najlepszych rezultatów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do skorzystania z naszych usług.

 

Roboty drogowe w zakresie:

 • robót ziemnych;
 • stabilizacji gruntów;
 • podbudów z kruszyw oraz betonu;
 • nawierzchni z betonu asfaltowego, SMA, kostki brukowej; 
 • remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

 

łopata w dłoni

badanie w laboratorium

 

Badania laboratoryjne w zakresie:

 • zawartości asfaltu i składu ziarnowego;
 • gęstości objętościowej zagęszczonej próbki asfaltowej; 
 • gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej;
 • stabilności i odkształcania metodą Marshalla; 
 • wolnej przestrzeni;
 • wskaźnika zagęszczenia warstwy nawierzchni;
 • badania wytrzymałości betonów cementowych na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność do klasy C16/20;
 • badania zagęszczenia gruntów;
 • badania kruszyw.

 

Wynajem maszyn 

żółta koparkaOferujemy duży wybór specjalistycznych maszyn i urządzeń do prowadzania prac drogowych, wynajmując je na atrakcyjnych warunkach. Dysponujemy sprzętem drogowym renomowanych producentów.

Sprzedaż mieszanek mineralno-asfaltowych i kruszyw

Oferujemy do sprzedaży:

 • mieszanki mineralno — asfaltowe (KR 1-2, KR 3-4, KR 5-7)
 • masy asfaltowe na zimno (workowane 25 kg)
 • kruszywa łamane 0/31,5 m i 0/63 mm
 • kruszywa drogowe (piaski, pospółki, grysy)